Randomize script activation

Ngày Đại An là gì? Vào ngày đại an nên tiến hành công việc gì?
Một phương pháp tính ngày tốt xấu nhanh chóng, chính xác được Gia Cát Lượng sử dụng thường xuyên là chọn ngày theo Lục Diệu. Ngày Đại An trong Khổng Minh Lục Diệu tốt cho việc gì, tính toán ra sao là những thông tin quý vị sẽ được cung cấp thông qua bài viết sau.
Bài viết liên quan: [url='https://forums.afraidtoask.com/topic/29766/how-to'] https://forums.afraidtoask.com/topic/29766/how-to[/url]
1 - Ngày Đại An là gì?
Ngày Đại An là một cát diệu trong Lục Diệu còn được gọi là phép tính Lục Nhâm. Nghe tới từ Đại An đã khiến chúng ta liên tưởng sự bình an, ổn định, chắc chắn, bền vững.
Đại ở đây có nghĩa là to lớn, sâu rộng, An là sự yên ổn, an toàn, suôn sẻ. Đại An có nghĩa là ngày đem đến sự may mắn, thành công, thịnh vượng, trường tồn kéo dài bền vững.
Trong Lục Diệu, Đại An chỉ trạng thái khai mở cho chu kỳ vận động biến hóa nên khí lực của nó rất lớn có sự mới mẻ, phát triển không ngừng.
Ngày 1 tháng Giêng âm lịch khởi đầu từ cung Đại An là điềm báo cho một thời kỳ huy hoàng, tươi mới, an khang, hanh thông, tốt lành. Tháng 1 và tháng 7 âm lịch ứng với cung Đại An.
Có thể nhận thấy, ngày Đại An trong Khổng Minh Lục Diệu thiên về cát lợi tốt cho mọi việc như nhập học, xuất hành, động thổ, ký hợp đồng, khai trương, hôn lễ… để chủ nhân gặp quý nhân phù trợ, thắng lợi thành công, thăng quan tiến chức, tài lộc dồi dào, phúc lộc…
Xem thêm: [url='https://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_C%C3%A1t_L%C6%B0%E1%BB%A3ng'] Gia Cát Lượng - Khổng Minh Lục Diệu là gì?[/url]
2 - Cách tính ngày Đại An như thế nào?
Cách tính trong Khổng Minh Lục Diệu khá đơn giản, nhanh chóng mà không cần sự hỗ trợ của sách vở, tài liệu, internet… độ chính xác khá cao. Cách tính ngày Đại An như sau:
Tốc hỷ Xích khẩu
Lưu niên Tiểu cát
Đại an Không vong
Bắt đầu từ ngày 1/1 âm lịch khởi từ cung Đại An và thuận theo chiều kim đồng hồ có thể tính tiếp các ngày khác trong tháng Giêng.
Tháng 2 bắt đầu ngày mùng 1 từ cung Lưu niên và có thể tính tiếp các ngày còn lại tương tự như vậy. Các tháng khác cũng áp dụng cách tính này cho tới khi hết vòng tuần hoàn quay trở lại vị trí cũ.
Chẳng hạn, bạn muốn chọn ngày Đại An trong tháng 12 âm lịch, cách tính cụ thể được thực hiện như sau: Tháng Giêng ngày 1/1 ứng với cung Đại An, tháng 2 ngày 1/2 ứng với cung Lưu niên, tháng 3 ngày 1/3 ứng với cung Tốc hỷ và tiếp tục các tháng sau theo vòng kim đồng hồ tới tháng 12 thì ngày 1/12 ứng với cung Không vong.
Như vậy, các ngày Đại An trong tháng 12 âm lịch là: 2, 8, 14, 20 và 26.
3 - Ý nghĩa ngày Đại An là gì?
Phương pháp áp dụng Khổng Minh Lục Diệu vào chọn ngày tốt đặc biệt là ngày Đại An đã được áp dụng thành công từ xa xưa và một điều tiện lợi của nó là nhanh chóng, hiệu quả dù thiếu tài liệu cho nên rất hữu ích. Tính được ngày Đại An con người sẽ biết cách sử dụng vào những công việc trọng đại của đời mình.
Ngày Đại An với khả năng làm tăng vận khí giúp con người tiến hành việc đại sự suôn sẻ, sức khỏe gia chủ ổn định, tài lộc đầy nhà, tình duyên hợp ý… Ngày Đại An mang đến cho con người nguồn năng lượng tích cực để khởi đầu thuận lợi “đầu xuôi đuôi lọt” làm việc gì cũng vui vẻ, thoải mái, thành công, gặp dữ hóa lành.
Việc chọn ngày tốt đã được truyền lại từ xa xưa, ngày Đại An là ngày tốt lành sẽ giúp chủ nhân hoàn thành công việc với hiệu quả cao. Phương pháp tính toán ngày Đại An không chiếm quá nhiều thời gian, khá đơn giản không phụ thuộc sách vở, tài liệu nhiều nên bạn có thể sự áp dụng dễ dàng.
Nguồn: [url=' https://xemvanmenh.net/xem-ngay-tot-xau.html ']https://xemvanmenh.net/xem-ngay-tot-xau.html[/url]


RandomChance in the attack code would work.
(Using DiceRoll in the example, but I heard that DiceRoll is not the best choice... But I know it better off the top of my head.)

IE:
You attack the slime...
H=DiceRoll(1d20)
if (H>slime.AC) {
msg("You missed.")
}
else{
M=DiceRoll(1d4)
switch (M)
case 1 {
msg("The slime squished down and avoided your swing.")
}
case 2 {
msg("The slime parted so that your swing passed between the two halves.")
}
case 3 {
msg("The slime moved back avoiding your swing.")
}
case 4 {
msg("Your swing passed through the slime, but it seems unharmed!")
}
}


there's 4 built-in Randomization Functions/Scripts:

 1. integer_variable = DiceRoll ("NUMBER_OF_DICEdNUMBER_OF_SIDES") // note the 'd' between the number of dice and number of sides

example of a normal dice roll (1 dice with 6 sides): integer_variable = DiceRoll ("1d6")

the sides' Values count up by 1, first side starting with 1, this can't be changed

https://docs.textadventures.co.uk/quest/functions/corelibrary/diceroll.html

 1. integer_variable = GetRandomInt (MIN,MAX)

example: integer_variable = GetRandomInt (0,100)

https://docs.textadventures.co.uk/quest/functions/getrandomint.html

 1. double_variable = GetRandomDouble ()

randomly selects a Value in the range/bounds of: 0.0 to 1.0 (I presume exclusively)

https://docs.textadventures.co.uk/quest/functions/getrandomdouble.html

 1. boolean_variable = RandomChance (INTEGER_VALUE) // the INTEGER_VALUE must be: 0 to 100

https://docs.textadventures.co.uk/quest/functions/corelibrary/randomchance.html

example of something happening 50% of the time (50% of being TRUE and 50% of being FALSE):

boolean_variable = RandomChance (50)

boolean_variable = RandomChance (50)
// 50% chance that: boolean_variable = true
// 50% chance that: boolean_variable = false

if (boolean_variable) {
 // if boolean_variable = true
 // whatever scripting
} else {
 // if boolean_variable = false
 // whatever scripting
}

----------

boolean_variable = RandomChance (75)
// 75% chance that: boolean_variable = true
// 25% chance that: boolean_variable = false

if (boolean_variable) {
 // if boolean_variable = true
 // whatever scripting
} else {
 // if boolean_variable = false
 // whatever scripting
}

---------

boolean_variable = RandomChance (25)
// 25% chance that: boolean_variable = true
// 75% chance that: boolean_variable = false

if (boolean_variable) {
 // if boolean_variable = true
 // whatever scripting
} else {
 // if boolean_variable = false
 // whatever scripting
}

-----

there's more combinations of logic manipulation with the 'if' Script, that you can do too, of course, but not going to show various samples of them, too lazy

-------

// using 'GetRandomInt' with 'RandomChance', which can be really useful, lot's of applications of using it (such as a item drop system in RPGs, but this is a bit more complicated as you're using lists, than the simple example below):

viable_random_integer_variable = GetRandomInt (0,100)

boolean_variable = RandomChance (viable_random_integer_variable)

if (boolean_variable) {
 // if boolean_variable = true
 // whatever scripting
} else {
 // if boolean_variable = false
 // whatever scripting
}

This topic is now closed. Topics are closed after 60 days of inactivity.

Support

Forums