อัคคีสัญชีพ by ไตรศิระ

เป็นเรื่องของชายหนุ่มที่ต้องเสียคนรักไปเพราะโรคร้าย เลยรวบรวมเศษกระดูกที่เหลือจากการฌาปนกิจคนรักมาแขวนคอแล้วออกเดินทางเร่ร่อนไปเรื่อยโดยหวังว่าจะได้พบผู้วิเศษที่ช่วยชุบชีวิตคนรักได้ [ภาษาไทย/Thai Language]
(เป็นการทดลองสร้าง)

You are not logged in.

If you log in before playing, you'll be able to save your progress - which means you can come back later and pick up where you left off.

Log in
Play online
None yet!
Log in to post a review or comment.
Similar Games

Shuffling Around


A Tea Adventure


Viscura - Origins


The Grand Quest


Umbrea IV: Valor of Gods


Average rating
Not yet rated
Written by
ไตรศิระ

Plays
1180
Downloads
1028
Download file
Written for Quest 5.8
Published 06 Jan 2022

Share

Support

Forums