جنگل اسرار آمیز by mimbele

داستانی که میخوانید درباره ی جنگلی سحر آمیز است که ادامه ی آن بر اساس آنچه تصمیم می گیرید تحقق میابد. این داستان 9 پایان متنفاوت دارد که بعضی فجیح و بعضی خوب هستند. در این جنگل ممکن است هر اتفاقی بیفتد پس در تصمیمات خوب بسیار دقت کنید.
None yet!
Log in to post a review or comment.
Similar Games

Knight Thief


The Destruction of Loristar


Swigian - A Fully Illustrated Fantasy Adventure


Hunted | Episode 1: Life


Mite


Average rating
Not yet rated
Written by
mimbele

Plays
282
External Link
Published 11 Sep 2017

Share

Support

Forums